Zezwolenia na przewóz ładunków ponadgabarytowych

t12Transport ładunków ponadnormatywnych ze względu na swój charakter wymaga spełniania wielu elementów, aby doszło do przewozu. Ponadgabaryty to takie ładunki, które przekraczają normy prawne pod względem ciężaru i długości, a standardowe środki transportu lub infrastruktura nie pozwalają na łatwy przewóz. Wymagane są także specjalne zezwolenia.

two-trucks-for-oversize-loadZezwolenia są podstawowym dokumentem, który jest wymagany do zorganizowania transportu tych ładunków. Są one wymagane na terenie całej Europy. Uzyskać je można w kraju przewozu przez urzędy upoważnione do ich wydawania. Ze względu na różnice w prawie różnych krajów możliwa jest sytuacja, że nie będzie potrzeby zorganizowania transportu ponadgabarytowego. Zależne jest to od tego jakie normy ciężaru i długości przewożonego towaru są uznawane w kraju przewozu za nienormatywne. Wyróżnić można zezwolenia ze względu na ciężar lub wielkość ładunku. Zezwolenia mogą być wydawane jednorazowo lub na stałe. Transport ładunków ponadgabarytowych można zorganizować transportem drogowym, morskim oraz kolejowym. Każde z nich ma pewne wymagania, które trzeba spełnić. Potrzebna jest także specjalistyczna wiedza, wyspecjalizowany sprzęt, planowanie transportu i doświadczenie.