Rodzaje ładunków ponadgabarytowych

Przewozy ponadnormatywne występują w momencie, kiedy ładunek przekracza dozwolone przepisy prawne w danym kraju, dotyczące wielkości lub ciężaru. Ponadgabaryty wymagają do przewozu specjalistycznych zezwoleń, wyspecjalizowanego sprzętu, planowania transportu, uzgodnień z odpowiednimi instytucjami, doświadczenia oraz czasami znajomości terenu, gdzie będzie odbywał się transport. Transport może odbywać się drogą morską lub drogą lądową, jako transport kolejowy lub drogowy. Wymagane są do tego wyspecjalizowane pojazdy.

Volvo_and_Mercedes-Benz_oversize_load_FinlandŁadunki ponadgabarytowe możemy podzielić na trzy podstawowe kategorie. Są to ładunki: dłużycowe, specjalne oraz szczególnie ciężkie. Ładunki dłużycowe, które przekraczają długość standardowych pojazdów transportowych. Przyjmuje się, że ładunek taki przekracza dwa metry długości. Wykorzystywane są wtedy specjalne pojazdy z specjalnie do tego zaprojektowanymi naczepami. Ładunki specjalne to takie, których wymiary przekraczają wymiary pojazdu, którym są transportowane. W tym wypadku należy dokładnie określić i zaplanować trasę. Transportowane są często ładunki niebezpieczne dla innych uczestników ruchu. Ładunki szczególnie ciężkie wymagają transportu pojazdami niskopodłogowymi ze względu na to, że przekraczają ładowność pojazdu.