Logistyka transportu ponadgabarytowego

Ponadgabaryty cechują się tym, że zanim dojdzie do transportu tego ładunku, najpierw należy szczegółowo zaplanować wiele aspektów przewozu. Od załadunku po wyznaczanie trasy – przewóz ładunków ponadnormatywnych może okazać się skomplikowanym działaniem.

W transporcie ponadgabarytowym trzeba skorzystać ze specjalistycznych środków transportu, ze względu na to, że ładunki te przekraczają normy wielkości i obciążenia zapisane w prawie. Kolejnym kryterium jest doświadczenie kierowcy pojazdu, wiedza techniczna oraz znajomość prawa w kraju, w którym organizowany jest transport. Ponadto ważna jest znajomość terenu, po którym będzie organizowany przewóz. Często bywa tak, że korzysta się także z transportu kombinowanego – wykorzystania więcej niż jednego środka transportu. Aby przeprowadzić transport tych ładunków trzeba także uzyskać zezwolenie na przewóz. Ze względu na obowiązujące prawo trzeba także zaplanować trasę przejazdu razem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Ma to na celu opracowanie takiej trasy, która będzie przejezdna, wolna od wszelkich remontów i utrudnień. Planując przejazd trzeba wziąć pod uwagę szerokość dróg, wysokość mostów i wiaduktów, dozwolony nacisk na nawierzchnię, wytrzymałość mostów oraz promienie zakrętów.