Jaki środek transportu jest najlepszy dla ładunków nienormatywnych?

logistyka-twspTransport ładunków nienormatywnych wiąże się z wieloma utrudnieniami, planowaniem oraz doświadczeniem. Ponadgabaryty są towarami, które nie mogą być przewiezione standardowymi środkami transportu i wymagają specjalistycznego przygotowania zarówno przed jak i w czasie transportu. Jaki jest zatem najlepszy środek transportu dla tego typu ładunków?

t1W różnych środkach transportu towary ponadnormatywne mogą cechować się trochę innymi standardami, aby były uznane za takie, które wymagają specjalistycznego traktowania. W transporcie lądowym można wybrać transport drogowy, kolejowy lub kombinowany. Przeszkody związane z transportem drogowym to głównie planowanie trasy – niejednokrotnie trzeba nadłożyć drogi ze względu na zakazy poruszania się w niektórych strefach, remonty, wiadukty, mosty czy szerokość drogi. Zdarza się, że trzeba zdemontować znaki drogowe, sygnalizację świetlną lub lampy. W transporcie kolejowym ładunek nie może przekraczać granicy dopuszczalnego ciężaru na oś wagonu. Transport musi być szczegółowo i z dużym wyprzedzeniem czasowym zaplanowany. Transport nie może przebiegać przez główne dworce pasażerskie. Tak samo jak w transporcie drogowym wymaga się tutaj załatwienia wielu formalności i specjalistycznej wiedzy.